Voorbereiding & Vuilsoorten

Voordat u begint moet u weten wat u schoonmaakt, op welke manier dat moet en wanneer het moet gebeuren.

Vuilsoorten

Als we het hebben over reinigen en desinfecteren, moeten we eerst weten wat we verstaan onder schoon en vuil. Vuil en schoon zijn begrippen die voor iedereen wat anders kunnen betkenen. Schoon in een huishouden betekent bijvoorbeeld dat de woonkamer is gezogen en dat de meubels klamvochtig zjin afgenomen. Maar schoon in een huiskamer is wat anders dan schoon in de voedingsindustrie of schoon in een operatiekamer. Wat thuis schoon is, is niet schoon genoeg in een operatiekamer. Iets is vuil, als het vuil schadelijk of hinderlijk is voor de mens, voor een machine of voor het te produceren product. Vuil is dus wat als hinderlijk of schadelijk wordt ervaren. In de voedingsindustrie wil dit zeggen dat ales wat de voeding kan besmetten als vuil wordt gezien.

Zichtbaar vuil

Vuil kunnen we zien, doordat er bijvoorbeeld zich vleesresten bevinden aan een machine. Elke bedrijfstak en elk productieproces heeft zijn eigen vervuiling.
In de vleeswerking hebben we te maken met vervuiling door bloed of door vetten.
In de bakkerijen bestaat de vervuiling uit bijvoorbeeld meel. Er zijn óók vervuilingen mogelijk die voortkomen als gevolg van de waterkwaliteit ( roest- en kalkaanslag) en door het verkeer in de productieruimten (stof, straatvuil en rubberaanslag op de vloer door rubberbanden)

Onzichtbaar vuil

Een machine waarbij geen restanten van vlees meer te zien zijn kan toch nog vuil zijn, door micro-organismen. Micro-organismen kunner er immers voor zorgen dat producten bederven, kan de consument ziek worden van het product.
Om er zeker van te zijn dat al het zichtbare vuil verwijders is moeten we zorgen dat alle oppervlakken schoon blijven, door alle nog aanwezige micro-organismen te doden.

images

Reiniging en desinfectie

In de huishouding gebruiken we om schoon te maken de stofzuiger, de stofdoek en de dweil. In de voedingsindustrie worden er andere eisen gesteld aan wat vuil en schoon is. Er worden immers bederfelijke producten gemaakt. De eisen zijn daarom bijzonder hoog.