Oplevering (nieuw)bouw

Naast dagelijkse en periodieke interieurverzorging verricht Melos ook eenmalig en gespecialiseerd schoonmaakwerk. Hierbij valt te denken aan een opleveringsschoonmaak, interne verhuizingen of mutaties van woningen en bedrijfsgebouwen.

Wensen van de opdrachtgevers worden besproken en in een offerte op maat gemaakt.