Haccp

Melos schoonmaakbedrijf heeft verschillende certificeringen in reiniging, en onze specialiteit is foodreiniging. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, het is een risico inventarisatie voor voedingsmiddelen. Het worden ook wel de gevarenanalyse en kritieke controlepunten genoemd. Als een bedrijf zich bezig houdt met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, het vervoer of de distributie van de levensmiddelen dan dienen zij aan de voorwaarden te voldoen zodat alles hygiënisch verloopt. Gevaren moeten op tijd geanalyseerd worden. Het risico op besmetting moet zo laag mogelijk zijn. Er moet aan de voorwaarden van de Europese Unie worden voldaan.

Wij inventariseren daarom de gevaren, stellen de kritieke beheerspunten op, geven de kritieke grenzen aan, stellen vast hoe ze bewaakt kunnen worden en we zorgen er voor dat het goed wordt aangepakt. Het belang van de Haccp is voor Melos schoonmaakbedrijf duidelijk. Wij doen er dan ook alles aan om aan deze voorwaarden te voldoen. Wij zijn steeds op de hoogte van de eisen en ons werk is of wordt daarop aangepast.