• Lorem Ipsum Demo

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem Demo Ipsum

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Schoonmaken is een vak.

    Bij Melos schoonmaak worden de medewerkers opgeleid tot ware schoonmakers. Hierbij is zowel de uitvoering in praktijk als wel de theorie van groot belang. De opleidingen die de medewerkers bij Melos volgen zijn onder andere: - BHV; bedrijfshulpverlening - VCA; veiligheids certificaat - Foodreinigingsdiploma Medewerkers krijgen de ruimte om zich verder te ontwikkelen in hen vak. Het is ook belangrijk om je als medewerkers in te zetten om het werk zo correct mogelijk uit te voeren. Hierbij kunnen calamiteiten voorkomen worden en kan er efficiënt gewerkt worden. De trainingen en lesdagen zijn erg divers. Zo staan de medewerkers op de werkvloer, maar evengoed kan dit op kantoor in groepsverband of extern bij de desbetreffende opleidingsinstelling. Zo behartigt Melos naast kwaliteitsverbetering ook een gezonde bijdrage aan de ontwikkeling van de medewerkers.